บัตรพรอมิส
 
ประเภทสินเชื่อและบริการ  
 
สินเชื่อบุคคลทั่วไป สินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป สินเชื่อเพื่อคุณครู สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อคุณครู
สินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป สินเชื่อ VIP สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน
   
 
  l   รายละเอียดสินเชื่อ   l   วิธีการสมัคร   l   วิธีการชำระเงิน   l   คำนวณสินเชื่อ   l
 
   
รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป  
 


สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อพรอมิส
 
1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ


  วงเงินสินเชื่อ

ลูกค้าจะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 100,000 บาท
หมายเหตุ **ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของบริษัท


  คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
(ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ 13% ต่อปี)


  ความสะดวกสบายในการรับเงินกู้ จาก Promise….

รับเงินสดได้ที่สาขา
ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร


  คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
   2. บุคคลที่มีรายได้ประจำ (ผู้ที่สามารถแสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
   3. อายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
   4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส
   5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
   6. เงินเดือนขั้นต่ำ 6,000 บาท
 
   
  top
 
 
                                      
                                l หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l ประเภทสินเชื่อและบริการ l ข่าวและโปรโมชั่น l สนใจสมัคร l ติดต่อเรา l ติดต่อสอบถาม l ถาม-ตอบ l สมัครงาน l แผนผังเวบไซต์l สงวนสิทธิ์และคำชี้แจง l


สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2551l สงวนลิขสิทธิ์และคำชี้แจง l สามารถรองรับ Browser IE 6 ขึ้นไป