กรุงเทพมหานคร บางกะปิ N mark plaza (น้อมจิตต์บางกะปิ)

กรุงเทพมหานคร บางกะปิ N mark plaza (น้อมจิตต์บางกะปิ)

13.767771, 100.642683

ชั้น 2 ติดทางเชื่อมระหว่างเดอะมอลล์กับห้างน้อมจิตต์
10.00 - 20.30 ทุกวัน (ปิดทำการถึงวันที่ 12 เมษายน 2563)