กรุงเทพมหานคร บางกะปิ N mark plaza (น้อมจิตต์บางกะปิ)

กรุงเทพมหานคร บางกะปิ N mark plaza (น้อมจิตต์บางกะปิ)

13.767771, 100.642683

ชั้น 2 หลังจอทีวีพลาสมาติดทางเชื่อมระหว่างเดอะมอลล์กับห้างน้อมจิตต์