กรุงเทพมหานคร บางเขน บิ๊กซี สะพานใหม่

กรุงเทพมหานคร บางเขน บิ๊กซี สะพานใหม่

13.890639, 100.606182

ชั้น 1 ข้างร้านโอเรียนทอลพริ๊นเซส(Oriental Princess)