กรุงเทพมหานคร บางนา บิ๊กซี บางนา

กรุงเทพมหานคร บางนา บิ๊กซี บางนา

13.668752, 100.635655

ชั้น 1 ตรงข้ามเคเอฟซี (KFC) ติดร้านโอเรียนทอลพริ้นเซส (Oriental Princess)
10.00 - 20.30 ทุกวัน