อยุธยา เมือง อยุธยา โรจนะ อยุธยา

อยุธยา เมือง อยุธยา โรจนะ อยุธยา

14.33812, 100.70886

ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ประตู A อยู่ระหว่างชาบูกู กับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ