เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

18.768661, 99.03286

ชั้น 1 เยื้องประตูเข้า-ออกห้าง
10.00 - 20.30 ทุกวัน