นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช บิ๊กซี นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช บิ๊กซี นครศรีธรรมราช

8.44119, 99.963306

ข้างทางเข้าลานจอดรถ บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต