เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี บิ๊กซี เพชรบุรี

เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี บิ๊กซี เพชรบุรี

13.079004, 99.9482

ชั้น 1 หน้าประตูเข้า-ออกห้าง ระหว่างเจมาร์ท (J-Mart) และเอสแอนด์พี (S&P)