ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต บิ๊กซี ภูเก็ต

ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต บิ๊กซี ภูเก็ต

7.895941, 98.367405

ชั้น 1 ตรงข้ามเคเอฟซี (KFC)
10.00 - 21.00 ทุกวัน