ระยอง ปลวกแดง ซีเคพลาซ่า (ระยอง)

ระยอง ปลวกแดง ซีเคพลาซ่า (ระยอง)

12.982898, 101.21196

ชั้น 1 หน้าประตูเข้า-ออกฝั่งบิ๊กซี
11.00 - 20.00 ทุกวัน