ระยอง เมือง ระยอง แหลมทอง ระยอง

ระยอง เมือง ระยอง แหลมทอง ระยอง

12.683854, 101.249407

ชั้น 2 ติดร้านกล้องถ่ายรูป ข้างบันไดเลื่อนลง