ลพบุรี เมือง ลพบุรี บิ๊กซี ลพบุรี

ลพบุรี เมือง ลพบุรี บิ๊กซี ลพบุรี

14.793613, 100.672089

ชั้น 2 ข้างสินมั่นคงประกันภัย
10.00 - 20.30 ทุกวัน