สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ บิ๊กซี สุรินทร์

สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ บิ๊กซี สุรินทร์

14.872808, 103.509575

ชั้น 1 ตรงข้ามร้านเคเอฟซี (KFC)