อยุธยา เมือง อยุธยา อยุธยา ปาร์ค

อยุธยา เมือง อยุธยา อยุธยา ปาร์ค

14.336309, 100.609799

ชั้น 1 ข้างธ.ก.ส. (BAAC)