อยุธยา เมือง อยุธยา อยุธยา ซิตี้ ปาร์ค

อยุธยา เมือง อยุธยา อยุธยา ซิตี้ ปาร์ค

14.336309, 100.609799

ชั้น 1 ข้างธ.ก.ส. (BAAC)
11.00 - 20.00 ทุกวัน