นนทบุรี ปากเกร็ด บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า แจ้งวัฒนะ (คาร์ฟูร์เดิม)

นนทบุรี ปากเกร็ด บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า แจ้งวัฒนะ (คาร์ฟูร์เดิม)

13.906092, 100.515192

ชั้น 1 ตรงข้าม KFC
10.00 - 20.30 ทุกวัน