พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก บิ๊กซี พิษณุโลก

พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก บิ๊กซี พิษณุโลก

16.815927, 100.289746

ชั้น 2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ (BBL)
10.00 - 20.30 ทุกวัน