ชลบุรี เมือง ชลบุรี บิ๊กซี ชลบุรี (บิ๊กซีที่มีโรงหนังเมเจอร์)

ชลบุรี เมือง ชลบุรี บิ๊กซี ชลบุรี (บิ๊กซีที่มีโรงหนังเมเจอร์)

13.323053, 100.9645

ชั้น 2 หน้าร้านเอทูแซด (AIIZ) บันไดเลื่อนฝั่งเมเจอร์
10.00 - 20.30 ทุกวัน