กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน บิ๊กซี ราชดำริ

กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน บิ๊กซี ราชดำริ

13.747181, 100.541233

ชั้น 3 ข้างร้านขายเสิ้อผ้า ชื่อ Hero (จากเดิมข้างร้าน Big camera) ใกล้บันไดเลื่อน
10.00 - 20.00 ทุกวัน