กรุงเทพมหานคร พรอมิส สาขา Victory Hub (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

กรุงเทพมหานคร พรอมิส สาขา Victory Hub (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

13.76498, 100.53954

Victory Hub (Victory Monument)
ชั้น 3 หน้าทางเชื่อม Sky Walk ตรงข้ามร้าน Starbucks
เปิดบริการ 10.00 - 20.00 น. (ทุกวัน)