อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการขอสินเชื่อได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ***กรุณาเลือกอายุ

 • ***กรุณาเลือกเงินเดือน

 • ***กรุณาเลือกอาชีพ

 • ***กรุณาเลือกประสบการณ์ในการทำงาน

 • ***กรุณาเลือกว่าคุณมี เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือไม่

ตกลง
*หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน มิใช่ผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างแท้จริง ทั้งนี้หากท่านต้องการตรวจสอบการขอสินเชื่อ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิส หรือโทร 1751 (ในเวลาทำการ)
โปรดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
 • อายุ20-29 ปี
 • เงินเดือนปัจจุบัน10,001-20,000 บาท
 • อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
 • อายุงาน (ทีทำงานปัจจุบัน)6-12 เดือน
 • คุณมีเบอร์โทรศัพท์ มือถือหรือไม่?มี
แก้ไข ยืนยัน
*หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน มิใช่ผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างแท้จริง ทั้งนี้หากท่านต้องการตรวจสอบการขอสินเชื่อ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิส หรือโทร 1751 (ในเวลาทำการ)
เชิญสมัครได้

ท่านมีโอกาสที่จะผ่านการอนุมัติ รีบตัดสินใจสมัครเข้ามาทันที พรอมิสยินดีให้บริการ

ติดต่อเรา
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  Call center
  เวลาทำการ
  : 1751
  : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  : วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
    (ปิดทำการในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี และโปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)

 • จุดให้บริการสินเชื่อ คลิกที่นี่>>
 • ติดต่อสอบถาม คลิกที่นี่>>

*หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน มิใช่ผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างแท้จริง ทั้งนี้หากท่านต้องการตรวจสอบการขอสินเชื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิส หรือโทร 1751 (ในเวลาทำการ)

ขออภัย คุณไม่ได้รับอนุมัติ

ขออภัย ข้อมูลการสมัครของท่านยังไม่ตรงตามเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท

*หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน มิใช่ผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างแท้จริง ทั้งนี้หากท่านต้องการตรวจสอบการขอสินเชื่อ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิส หรือโทร 1751 (ในเวลาทำการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทางบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่พรอมิส
พรอมิสยินดีให้บริการ

ติดต่อเรา
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  Call center
  วันทำการ
  เวลาทำการ
  : 1751
  : จันทร์ – เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  : 9:00 – 18:00 น.

 • จุดให้บริการสินเชื่อ คลิกที่นี่>>
 • ติดต่อสอบถาม คลิกที่นี่>>

*หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน มิใช่ผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างแท้จริง ทั้งนี้หากท่านต้องการ ตรวจสอบการขอสินเชื่อ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิส หรือโทร 1751 (ในเวลาทำการ)