แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของพรอมิสสาขาระยอง และเซียร์รังสิต - 1 กุมภาพันธ์ 2562

30/01/2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของพรอมิสสาขาระยอง และเซียร์รังสิต - 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของจุดให้บริการพรอมิส จำนวน 2 แห่ง คือ พรอมิสสาขาระยอง และพรอมิสสาขาเซียร์รังสิต มีรายละเอียดดังนี้

1. สาขาระยอง
เวลาทำการเดิม วันจันทร์ - ศุกร์ 10.30 -21.00 น. / วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 20.30 น.

เวลาทำการใหม่ 10.00 - 20.30 น. ทุกวัน  (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562)

2. สาขาเซียร์รังสิต
เวลาทำการเดิม 10.30 - 21.00 น. ทุกวัน.

เวลาทำการใหม่ 10.30 - 20.30 น. ทุกวัน  (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562)

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ ศุกร์ 9.00 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)