[กิจกรรมCSR] พรอมิส ขออาสา คืนผืนป่าให้ชุมชน ณ บ้านขุนสมุทรจีน

24/09/2562

[กิจกรรมCSR] พรอมิส ขออาสา คืนผืนป่าให้ชุมชน ณ บ้านขุนสมุทรจีน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดยกรรมการผู้จัดการนายฮิเดกินิวะ รองกรรมการผู้จัดการนายคิอิจิ ซูรูฮะและอาสาสมัครพนักงานบริษัทฯ กว่า 30 คน ร่วมทำกิจกรรมอาสา ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ โดยกิจกรรมอาสาที่บริษัทฯ เข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น เพื่อลดแนวคลื่นของน้ำทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ กิจกรรมเรียนรู้เรื่องของขยะ และเก็บขยะชายฝั่ง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทย ไม่เพียงแต่กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หลังจากนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ขยายไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ ต่อไป