โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ สมัครหน้าสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

20/12/2562

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ สมัครหน้าสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เงื่อนไข:

1. ของสมนาคุณสำหรับโปรโมชั่นนี้คือ ตุ๊กตาเหมียวกวักโชค และที่วางมือถือ มูลค่ารวม 335บาท

2. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 22ธ.ค.62 31ม.ค.63 หรือจนกว่าของจะหมด

3. เงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ

         - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ ที่มายื่นสมัครที่จุดบริการ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เท่านั้น

         - กรณียื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับของสมนาคุณทันที

         - กรณียื่นเอกสารการสมัครไม่ครบ ต้องยื่นเอกสารให้ครบ ภายใน 7 วัน นับจากวันสมัครจึงจะได้รับของสมนาคุณ

         - ผู้สมัคร 1 ท่านมีสิทธิ์ ได้รับ ของสมนาคุณ 1 ชุด ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น

4. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

    และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ จุดบริการ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน หรือ Call Center 1751

 

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนการสมัครผ่านช่องทาง Online ที่มายื่นสมัครที่จุดบริการเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

จะไม่เข้าเงื่อนไขการรับตุ๊กตาเหมียวกวักโชค และที่วางมือถือ

**ลูกค้าจะได้รับกระเป๋า Shopping Bag ตามเงื่อนไขการสมัครผ่านช่องทาง Online**