บริการสินเชื่อ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ปรับวงเงินรับชำระเพิ่มขึ้นจากเดิมรับชำระสูงสุด 30,000 บาท เป็นรับชำระสูงสุด 49,000 บาท

สินเชื่อพรอมิส เพิ่มวงเงินการรับชำระจากเดิมรับชำระสูงสุด 30,000 บาท เป็นรับชำระสูงสุด49,000 บาท ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15พฤศจิกายน2558 นี้เป็นต้นไป เฉพาะเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้
ลำดับ วงเงินชำระ ค่าธรรมเนียม(ทั่วประเทศ)
1 ชำระ 1 – 30,000 บาท 15 บาทต่อรายการ
2 ชำระเกิน 30,000 – 40,000 บาท 20 บาทต่อรายการ
3 ชำระเกิน 40,000 – 49,000 บาท 25 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราค่าบริการอ้างอิงจากยอดชำระในใบแจ้งหนี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ Call Center ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)
  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น