บริการสินเชื่อ

ประกาศคำเตือนมิจฉาชีพ

ประกาศคำเตือนมิจฉาชีพ

               เนื่องจาก ปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้แอบอ้างชื่อ บริษัท พรอมิส ในการปล่อยกู้เงิน และเรียกร้องเงินประกันการทำสัญญาเงินกู้ในนามบริษัทพรอมิส ซึ่งบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกร้องเงินประกัน หรือ เรียกร้องให้โอนเงินใดๆ ในการทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทฯ และในการยื่นใบสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิส สามารถยื่นได้เฉพาะที่จุดให้บริการที่จัดให้ไว้เท่านั้น

จึงขอเตือนท่านลูกค้า ให้ระวังอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชิพดังกล่าว หากท่านได้รับข้อมูลชักชวนจากกลุ่มบุคคลที่น่าสงสัย กรุณาติดต่อแจ้งมายังบริษัทฯ ที่ พรอมิส Call Center 1751

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 พฤษภาคม 2559

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น