บริการสินเชื่อ

พิเศษ สำหรับลูกค้าพรอมิส บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)

สินเชื่อบุคคล พรอมิส”เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแนะนำบริการพิเศษ สำหรับลูกค้าพรอมิส ชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้น

ข้อดี สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)
・ ค่าธรรมเนียมชำระที่ถูกกว่า
・ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชำระที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเอง
・ การชำระค่างวดตรงเวลาเสมอ

ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ มีดังนี้
Tbank  Kbank  SCB  BBL2 KTB2 123 991

วิธีการสมัคร ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)
・การสมัครผ่านทางไปรษณีย์
1. ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ

112 113
2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และกรุณาเซ็นต์ชื่อให้ตรงกันกับสมุดบัญชีที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น
3. กรุณาทำสำเนาหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
4. แนบสำเนาสมุดบัญชีและสำเนาบัตรประชาชน และพับส่งเข้ามาพร้อมกับหนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ ส่งมาที่ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (โดยไม่ต้องเสียค่าแสตมป์)
5. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติประมาณ 2-3 สัปดาห์
หมายเหตุ กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

・การสมัครผ่านตู้ ATM
วิธีการสมัครสามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

2 3 4 5 6 7

・การสมัครผ่านสาขาพรอมิส
สาขาสินเชื่อพรอมิส สามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

9

ข้อแนะนำ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)
・เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระของทุกเดือน ลูกค้าที่ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS) ระบบจะหักชำระค่างวดให้แบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปชำระค่างวดด้วยตนเองที่จุดให้บริการชำระเงินต่างๆ
・ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS) แล้วก็ตาม แต่ลูกค้ายังสามารถชำระค่างวดผ่านช่องทางชำระเงินอื่นๆ ได้ตามปกติ

ข้อควรระวัง สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)
・ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS) เข้าระบบของธนาคาร จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยในระหว่างที่ธนาคารทำการบันทึกข้อมูลลูกค้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอความกรุณาให้ลูกค้าชำระค่างวดผ่านช่องทางชำระเงินอื่นๆ ก่อน
・กรณีลูกค้าต้องการชำระค่างวดผ่านช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ก่อน (หลังจากที่ได้รับการอนุมัติการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือนแล้ว) ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดก่อนวันครบกำหนดชำระ 1 วัน และก่อนเวลา 20.00 น. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหักชำระค่างวดแบบอัตโนมัติ (DDS) ซ้ำอีก

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น