บริการสินเชื่อ

ขยายเวลา! เพื่อนแนะนำเพื่อน สมัครสินเชื่อพรอมิส

ขยายเวลา! แนะนำเพื่อนสมัคร อนุมัติผู้แนะนำรับ 400 บาท พิเศษหากแนะนำเพื่อนเพิ่มครบ 3 คน
รับเงินรวม 2,200 บาท ขยายเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.60 ต่อเนื่องถึง 31 ธ.ค. 60

ต่อที่ 1 เงิน 400 บาท ต่อท่าน

ต่อที่ 2 รับโบนัสเพิ่มอีก 1,000 บาท เมื่ออนุมัติท่านที่ 3

รวมเงินที่ได้รับ 2,200 บาท

ขอรับใบแนะนำเพื่อนได้ที่สาขา และจุดให้บริการพรอมิสทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลา: ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.60 ต่อเนื่องถึง 31 ธ.ค. 60 

สถานที่: ทุกสาขา และจุดให้บริการพรอมิสทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขในการร่วมรายการ:

  1. ผู้แนะนำจะได้รับเงินโบนัสเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อแนะนำผู้สมัครครบท่านที่ 3 เท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2560 (ผู้แนะนำสามารถแนะนำผู้สมัครได้ต่อเนื่อง จากวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560)
  2. ผู้แนะนำต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกพรอมิส ณ วันที่มีการแนะนำ และ จะต้องไม่มีการผิดนัดชำระ กับบริษัทพรอมิสในปัจจุบัน
  3. บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก พรอมิส มาก่อนเท่านั้น
  4. ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์ม “คูปองเพื่อนแนะนำเพื่อน” ด้วยตนเอง และผู้สมัครต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามจุดบริการและสาขาของพรอมิสทั่วประเทศ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินรางวัลหลังหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านบัญชี 12 บาทต่อครั้ง ตามบัญชีที่ผู้แนะนำกรอกข้อมูลในใบสมัครที่เคยสมัครไว้เท่านั้น (ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้)
  6. บริษัทฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัล หากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน
  7. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับท่านอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุดในกรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำนั้น ได้รับการแนะนำมาจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นราย ๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงจำนวนรายทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำ แล้วได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก บริษัทฯ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าทุกรายรับทราบข้อกำหนดนี้ และตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขของการได้รับรางวัลแล้วทุกประการ

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
(ติดตามวันปิดทำการในวันปีใหม่และช่วงหยุดยาวสงกรานต์ได้ผ่านทางเว็บไซต์)

 • สนใจสมัคร
 • โปรโมชั่นใหม่
 • ส่งความคิดเห็น