บริการสินเชื่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงอายุการทำงานของผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครเดิม
1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
2. บุคคลที่มีรายได้ประจำ 6,000 บาทขึ้นไป (ผู้ที่สามารถแสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
3. อายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เป็น

คุณสมบัติผู้สมัครใหม่
1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
2. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน
– พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
– พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป หรือพนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

สมัครได้ที่จุดให้บริการพรอมิส ทั่วประเทศ หรือ สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์พรอมิส


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการของเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 ธันวาคม 2560

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น