โปรโมชั่นพิเศษ กระเป๋า Travel Bag สำหรับลูกค้าใหม่รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

01/02/2564

โปรโมชั่นพิเศษ กระเป๋า Travel Bag สำหรับลูกค้าใหม่รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ กระเป๋า Travel Bag สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สมัครสินเชื่อพรอมิสภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) และผ่านการอนุมัติ รับกระเป๋า Travel มูลค่า 990 บาท

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

                1. ลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สมัครสินเชื่อพรอมิสภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย และผ่านการอนุมัติ รับกระเป๋า Travel มูลค่า 990 บาท

                2. ไม่ยกเลิกสัญญาภายใน 30 วัน หลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน

                3. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน

                4. หากไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน กรุณาติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ 1751

                5. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

                6.  ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

                7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

                8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

                9. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัครและรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th

*ภาพสินค้าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น