โปรโมชั่นเลือกรับของ Premium เมื่อยื่นเอกสารครบทุกช่องทาง

31/03/2564

โปรโมชั่นเลือกรับของ Premium เมื่อยื่นเอกสารครบทุกช่องทาง

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษเลือกรับของ Premium ที่หน้าสาขาทันทีเมื่อสมัครสินเชื่อแล้วยื่นเอกสารครบ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Promise

เงื่อนไข :

1. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อพรอมิสและยื่นเอกสารครบ สามารถเลือกรับพรีเมี่ยมได้ 1 ชิ้น

กระบอกน้ำร้อน - เย็น มูลค่า 199 บาท หรือ ตุ๊กตาแมวกวักโชค มูลค่า 215 บาท หรือ Shopping Bag มูลค่า 290บาท 

**ของพรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด**

  - กรณียื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ภายในระยะเวลากิจกรรมจะไม่ได้รับพรีเมี่ยม

2. เงื่อนไขในการรับพรีเมี่ยม **สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยื่นสมัครทุกช่องทาง ทุกจุดบริการ

  - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยื่นเอกสารสมัครครบถ้วนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

  - กรณียื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับพรีเมี่ยมทันที

  - กรณียื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน หากลูกค้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ณ สาขาที่ลูกค้าทำการสมัครในครั้งแรก

    ภายในระยะเวลากิจกรรม จะมีสิทธิ์ได้รับพรีเมี่ยมตามเงื่อนไข

  - กรณีลูกค้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ จะไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับพรีเมี่ยม

3. สำหรับลูกค้าที่ได้รับของพรีเมี่ยมจากกิจกรรมอื่น ไม่เข้าร่วมรายการ

4. พรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. รูปภาพที่ปรากฎในใบปลิวนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น