บริการสินเชื่อ

สินเชื่อหมุนเวียนบุคคลทั่วไป

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อพรอมิส
1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ
วงเงินสินเชื่อ
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า
   ของรายได้ต่อเดือน และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง
   ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
• สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ
   เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า
* เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ
   ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 วงเงินที่ได้รับอนุมัติยังคงเท่าเดิม
คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียม อัตราต่ำสุด 24% - อัตราสูงสุด 28% ต่อปี
(ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี)
ความสะดวกสบายในการรับเงินกู้ จาก Promise….
ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
2. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน
   - พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
   - พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ บริษัทพรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด ขอยกเลิกบริการสินเชื่อ 3 รายการ ได้แก่ สินเชื่อวีไอพี(VIP Loan), สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อคุณครู (Teacher Revolving Loan) และสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อคุณครู (ซี) (Teacher Revolving Loan (C)) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 นี้เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อดังกล่าว ยังคงใช้บริการได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Call Center 1751 (ในเวลาทำการ)

Top

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น