สงวนสิทธิ์และคำชี้แจง

คำชี้แจง

วิธีการใช้เว็บไซต์

1. Browser

เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีโดยใช้โปรแกรม Internet Explorer 9.0 หรือสูงกว่า และอาจแสดงผลไม่ได้กับบางโปรแกรม (Browser) ท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม internet explorer ได้ที่ลิงค์นี้
http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.mspx

2. Plug-In

เว็บไซต์นี้ต้องการโปรแกรม Adobe Reader สำหรับอ่านไฟล์นามสกุล pdf คลิกขวาที่ icon และทำตามคำแนะนำการลงโปรแกรมของเว็บไซต์บริษัท Adobe

ACROBAT READER

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์นี้เช่น ข้อความ เสียง และรูปภาพ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลเหล่านี้ไม่อนุญาติให้ทำการคัดลอก เผยแพร่ต่อสาธารณชน แปลไปเป็นภาษาอื่น จำหน่าย หรือ มีไว้ให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัดขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการค้าและวัตถุประสงค์หลักของบริษัทเท่านั้น
บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขัดจังหวะ การไม่ต่อเนื่อง การผิดพลาด หรือความผิดปกติของเว็บไซต์ การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายในเว็บไซต์ หรือเซอร์เวอร์
บริษัทมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ และปิดเว็บไซต์โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าและไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งการปิดเว็บไซต์

เกี่ยวกับการเชื่อมโยง (Link)

ถ้าท่านต้องการทำการเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์นี้ กรุณาทำตามคำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงดังนี้
1. กรุณาทำการเชื่อมโยง ด้วยคำที่แสดงชื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) อย่างชัดเจน เช่น “เว็บไซต์ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด”
2. กรุณามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์เท่านั้น (http://www.promise.co.th)
3. ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
- เว็บไซต์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือและเศรษฐกิจของบริษัท
- เว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนกฏของสาธารณชนและศีลธรรม
- เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฏหมายหรือเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฏหมาย
- เว็บไซต์ที่ต้องการสร้างผลประโยชน์หรือสร้างกำไรให้กับตัวเอง

และเว็บไซต์ที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียง
ในกรณีที่ท่านมีข้อพิพาก โต้เถียงเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์นี้ ทางบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการนี้

Top

  • สนใจสมัคร
  • โปรโมชั่นใหม่
  • ส่งความคิดเห็น