สมัครงาน

ตำแหน่งงาน

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และขณะนี้ได้เปิดกิจการใน ประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับพนักงานที่มีความสามารถในตำแหน่งดังต่อไปนี้

HR Manager

Responsibilities
 • Being responsible for end-to-end learning and development activities including roadmap,process,operations and coordination.
 • Work in HRD such as developing HR in management skills.
Quafilications
 • Male/Female age not over 40 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Human Resource Management or another related field.
 • Leadership,Management skills,training and development.
 • Good command of both spoken and written English.
 • Have knowledge in law and compliance will be advantage.

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการขาย

ลักษณะงาน
 • ดำเนินการขยายสาขาของบริษัทตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้น และดำเนินการอื่นๆเพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้
 • ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงร้านสาขาเมื่อถึงกำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสาขา
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 28-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารพื้นที่เช่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้ (เป็นครั้งคราว)
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและมีทักษะการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานโดยการนำวิธีประเมินความเสี่ยง (Risk Managment) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ
 • บริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 25-30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน
 • หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินหรือสินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ลักษณะงาน
 • แปลเอกสารการประชุมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
 • แปลคำพูด บทสนทนาระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงานชาวไทย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 และ N2

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ

ลักษณะงาน
 • บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น
 • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 21-30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี  กล้าแสดงออก
 • กรณีจบวุฒิการศึกษา ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้ เข้างาน 10.00 - 20.00 น.

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน
 • ดูแลงานด้านเอกสารภายในแผนก
 • บันทึกข้อมูลต่างๆ
 • ทำรายงานสนับสนุนข้อมูลภายในแผนก
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ (Credit Analyst)

ลักษณะงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, ดูความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า
 • อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ในการอนุมัติและเพิ่มวงเงินสินเชื่อ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปวช. - ปวส.(เฉพาะสาขาการเงิน,บัญชี,การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความละเอียด รอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ (Telesale) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส, แคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ. วิทยุ, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่อีเมล์ jobs@promise.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-655-8574 ต่อ 2116,2117 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ร่วมงานกับบริษัท จะได้รับเงินเดือนที่ดี พร้อมด้วยสวัสดิการต่าง ๆ

สวัสดิการพนักงาน

คุณสมบัติ :
1.เบี้ยขยัน
2.ค่าล่วงเวลา
3.ค่าคอมมิชชั่น
4.ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
5.ประกันสังคม
6.โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการและผลประเมินการทำงาน)
7.ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
8.ยูนิฟอร์ม (เฉพาะตำแหน่งบริการลูกค้า)
9.ฝึกอบรมภายในและภายนอก
10.ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมกีฬาสี งานสงกรานต์ ฯ
12..วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน (ตามประกาศวันหยุดแบงค์ชาติ)
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.ลาเนื่องในวันเกิด
15.ลาพักร้อนประจำปี(ตามอายุงาน)
16.ลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
17.ลากิจกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • สนใจสมัคร
 • โปรโมชั่นใหม่
 • ส่งความคิดเห็น