สมัครงาน

ตำแหน่งงาน

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และขณะนี้ได้เปิดกิจการใน ประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับพนักงานที่มีความสามารถในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน สาขา ขอนแก่น

ลักษณะงาน
 • ควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
 • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีม
 • บริหารยอดจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีภาวะผู้นำและมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสอนงาน
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจากสถาบันการเงินหรือสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ

ลักษณะงาน
 • บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น
 • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 21-30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี  กล้าแสดงออก
 • กรณีจบวุฒิการศึกษา ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้ เข้างาน 10.00 - 20.00 น.

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน
 • จัดเตรียมเอกสารทำรายงานประจำเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการสาขา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

ลักษณะงาน
 • ดูแล Support User (Printer,Microsoft Office,Excel,Install OS,PC and Server)
 • มีประสบการณ์และสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล SQL อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขระบบโดยใช้ SQL Programming
 • สร้างและจัดการเว็บไซต์ของบริษัทได้
 • มีความรู้เรื่อง  WPS (SAS)
คุณสมบัติ
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน  35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบพัฒนาฐานข้อมูล SQL อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ (Credit Analyst)

ลักษณะงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, ดูความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า
 • อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ในการอนุมัติและเพิ่มวงเงินสินเชื่อ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปวช. - ปวส.(เฉพาะสาขาการเงิน,บัญชี,การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความละเอียด รอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ (Telesale) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส, แคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ. วิทยุ, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่อีเมล์ jobs@promise.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-655-8574 ต่อ 2116,2117 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ร่วมงานกับบริษัท จะได้รับเงินเดือนที่ดี พร้อมด้วยสวัสดิการต่าง ๆ

สวัสดิการพนักงาน

คุณสมบัติ :
1.เบี้ยขยัน
2.ค่าล่วงเวลา
3.ค่าคอมมิชชั่น
4.ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
5.ประกันสังคม
6.โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการและผลประเมินการทำงาน)
7.ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
8.ยูนิฟอร์ม (เฉพาะตำแหน่งบริการลูกค้า)
9.ฝึกอบรมภายในและภายนอก
10.ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมกีฬาสี งานสงกรานต์ ฯ
12..วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน (ตามประกาศวันหยุดแบงค์ชาติ)
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.ลาเนื่องในวันเกิด
15.ลาพักร้อนประจำปี(ตามอายุงาน)
16.ลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
17.ลากิจกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • สนใจสมัคร
 • โปรโมชั่นใหม่
 • ส่งความคิดเห็น