ขั้นตอนการบริการ

Submitted by root on Wed, 10/14/2020 - 13:48

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเป็นสินเชื่อที่ให้บริการโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พรอมิสมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการขอสินเชื่อทั้งระบบออนไลน์และผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านสาขาและจุดบริการใกล้บ้านทั่วประเทศ มีเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาไม่มาก หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติการกู้เงินได้ด่วนได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป รับเงินเป็นก้อนโอนเข้าบัญชี ทั้งยังมีวิธีการชำระเงินจากหลากหลายช่องทาง

การสมัครกู้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้เงินด่วน หากสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ บางขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย และยังสามารถติดต่อดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ได้ที่จุดบริการของพรอมิสใกล้บ้านคุณ หรือหากสมัครกู้เงินผ่านแอป จะสามารถยืนยันตัวตนและยื่นเอกสารได้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องไปสาขา*

*บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลเฉพาะผู้มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หากไม่ตรงเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแนะนำการยื่นเอกสารหลังการสมัคร

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

step 1
ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสินเชื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนการขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ด้วยการตอบคำถามเพียง 3 ข้อเพื่อประเมินว่าคุณสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลได้หรือไม่
คลิกตรวจสอบ

step 2
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

วิธียื่นเอกสารสินเชื่อสำหรับลูกค้าพรอมิสมีให้เลือกถึง 3 ช่องทางด้วยกัน
1. สมัครด้วยตนเองที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิส
หากสมัครและยื่นเอกสารครบถ้วนที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิสทั่วประเทศภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป
2. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
พรอมิสเปิดช่องทางอำนวยความสะดวก โดยสามารถสมัครสินเชื่อพร้อมรู้ผลอนุมัติเร็ว หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป เพียงลงทะเบียนเพื่อสมัครกู้เงินผ่านทางออนไลน์ ก่อนมายื่นเอกสารและกรอกเอกสารเพิ่มเติมที่สาขาหรือจุดบริการโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ
คลิกเพื่อสมัคร
3. สมัครสินเชื่อผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน
พรอมิสมีแอปพลิเคชันแล้วซึ่งสามารถสมัครกู้เงินผ่านแอป ยืนยันตัวตน และยื่นเอกสารผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยโดยไม่ต้องไปสาขา* หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป
*บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลเฉพาะผู้มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หากไม่ตรงเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแนะนำการยื่นเอกสารหลังการสมัคร

ดาวน์โหลดแอป คลิกเลย!
Apple Store  Google Play
*ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ ปัญหาระบบขัดข้อง เป็นต้น

step 3
ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ได้แก่
- บัตรประชาชนตัวจริง
- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
จากนั้นจึงค้นหาสาขาที่ใกล้คุณและยื่นเอกสารได้ตามสาขาที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ค้นหาสาขา เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า หากต้องการสมัครสินเชื่อบุคคลแต่ไม่พบสาขาใกล้บ้าน สามารถติดต่อพรอมิสที่เบอร์ 1751 เพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารตามวันและเวลาที่สะดวกได้ หรือหากสมัครผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะส่ง SMS แจ้งลูกค้าที่สามารถยื่นเอกสารประกอบการกู้เงินได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องไปสาขา

step 4
รับวงเงินกู้

รอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หากได้รับการอนุมัติจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งวงเงินกู้ที่ได้รับ หรือหากสมัครผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน จะมี SMS แจ้งผลและให้ลูกค้าทำรายการต่อผ่านแอป หลังจากนั้น จะทำการโอนเงินกู้ผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ระบุไว้ตอนสมัคร

step 5
ชำระคืนเงินกู้

หลังจากทำสัญญาแล้ว ลูกค้าพรอมิสสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางที่สะดวก
โปรดตรวจสอบช่องทางการชำระเงินดังนี้
ช่องทางการชำระเงิน

step 6
ลงทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบสถานะการกู้เงินได้ผ่านแอปและเว็บไซต์

สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคลพรอมิส สามารถลงทะเบียน
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม เช่น จำนวนเงินต้นคงค้าง
จำนวนคงเหลือที่กู้ได้ จำนวนที่ขอเพิ่มวงเงินได้
วันกำหนดชำระ จำนวนที่ต้องชำระ ฯลฯ
ลงทะเบียน

step 7
กู้เงินเพิ่มได้ผ่านช่องทางออนไลน์

สมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส สามารถขอกู้เพิ่มในวงเงินได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม ผ่าน PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน หรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สมาชิก และระบุจำนวนเงินที่ต้องการกู้เพิ่ม
เข้าสู่ระบบ