“พรอมิส กู้หลักหมื่น ลุ้นรับคืนหลักแสน แชร์ความสุขได้ทั้งครอบครัว”

01/08/2566

“พรอมิส กู้หลักหมื่น ลุ้นรับคืนหลักแสน แชร์ความสุขได้ทั้งครอบครัว”

กลับมาอีกครั้ง ! ตอกย้ำความปังกับกิจกรรม พรอมิส กู้หลักหมื่น ลุ้นรับคืนหลักแสน แชร์ความสุขได้ทั้งครอบครัว

สำหรับลูกค้าใหม่สุด exclusive !!!

 

ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อพรอมิสระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

• ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 50,000 – 99,999 บาท 1 รายชื่อ 1 สิทธิ์

• ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 100,000 บาทขึ้นไป 1 รายชื่อ 3 สิทธิ์

 

มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารวมกว่า 2.4 ล้านบาท จำนวน 33 รางวัล

รางวัลที่ 1 บัตร CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 2 บัตร CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

 

 

"สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสกับแคมเปญกู้หลักหมื่น ลุ้นรับคืนหลักแสน"

สมัครเลย คลิก https://bit.ly/luckyHIC23

 

 1. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสและได้รับการอนุมัติพร้อมรับวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567  มีสิทธิ์ร่วมรายการ “พรอมิส กู้หลักหมื่น ลุ้นรับคืนหลักแสน แชร์ความสุขได้ทั้งครอบครัว” ” โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติและรับวงเงิน 50,000 - 99,999 บาท จะได้รับ 1 รายชื่อ 1 สิทธิ์ และผู้ที่ได้รับการอนุมัติและรับวงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับ 1 รายชื่อ 3 สิทธิ์ ตลอดรายการ บริษัทฯ จะแจ้งผลอนุมัติ และยืนยันการเข้าร่วมรายการผ่านทางโทรศัพท์
 2. มีกำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง สถานที่จับรางวัล บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด 159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

- ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

 • จับรางวัลที่ 2 CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล  สำหรับผู้ที่สมัคร และรับการอนุมัติพร้อมรับวงเงิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

- ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

 • จับรางวัลที่ 2 CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล  สำหรับผู้ที่สมัคร และรับการอนุมัติพร้อมรับวงเงิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

- ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

 • จับรางวัลที่ 2 CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล  สำหรับผู้ที่สมัคร และรับการอนุมัติพร้อมรับวงเงิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 และ
 • จับรางวัลที่ 1 CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 3 รางวัล  สำหรับผู้ที่สมัคร และรับการอนุมัติพร้อมรับวงเงิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 เมษายน 2567
 1. ของรางวัล พรอมิส กู้หลักหมื่น ลุ้นรับคืนหลักแสน แชร์ความสุขได้ทั้งครอบครัว” มีดังนี้

- รางวัลที่ 1  บัตรแทนเงินสด CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

- รางวัลที่ 2  บัตรแทนเงินสด CENTRAL MAGIC GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

รวมของรางวัลตลอดรายการ 33 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

 1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังการจับแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชื่อทางการ Promise Thailand และเว็บไซต์บริษัท promise.co.th
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังการประกาศรายชื่อ โดยต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่

(ก) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

(ข) รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

ส่งหลักฐานทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กร   สาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

 1. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะถูกตัดสิทธิ์จากการจับรางวัลในครั้งอื่นๆ ทันที
 2. ผู้โชคดีต้องมียอดคงค้างตามกำหนดจนถึงวันจับรางวัล และไม่มีประวัติค้างชำระ
 3. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามที่บริษัทฯ กำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น
 6. ผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันการรับรางวัล
 7. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และหากปรากฏว่าผู้โชคดีมีรายชื่อได้รับรางวัลที่ 1 ซ้ำซ้อน และ/หรือได้รับรางวัลที่ 2 ซ้ำซ้อน ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่ 1 และ/หรือรางวัลที่ 2 เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 8. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
 9. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องให้ความยินยอมในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางของบริษัทฯ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 12. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัท อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ จังหวัด เพศ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของท่านได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 13. พนักงานและครอบครัวของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด, ตัวแทนบริษัท, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 14. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 15. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัคร และรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, www.promise.co.th
 16. ใบอนุญาตเลขที่ 1139-1141/2566 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

 

สมัครเลย คลิก https://bit.ly/luckyHIC23

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ดอกเบี้ย 15%-25% ต่อปี

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751

เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 19.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 18.00 น.