สาระน่ารู้ : "การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลปัจจุบันสำคัญอย่างไร"

15/09/2562

สาระน่ารู้ : "การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลปัจจุบันสำคัญอย่างไร"

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส2

 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ภาคประชาชน” ของชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan Club) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอสาระน่ารู้ : "การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลปัจจุบันสำคัญอย่างไร"

  

2019_CSM-13_ver02.jpg