20/05/2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของพรอมิสสาขาสุรินทร์ พลาซ่า

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

 

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของจุดให้บริการพรอมิสสาขา สุรินทร์ พลาซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป  มีรายละเอียดดังนี้

เดิม ชั้น 1 ทางเข้าฝั่ง KFC ข้าง
ร้านแดรี่ควีน
 

เปลี่ยนเป็น ชั้น 1 ติดประตูทางเข้า - ออก ฝั่งร้าน Watson 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ ศุกร์ 9.00 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)