การยกเลิกบัญชีธนาคารธนชาตของพรอมิส เนื่องจากการรวมกิจการภายใต้ชื่อ ทีทีบี (ttb)

23/06/2564

การยกเลิกบัญชีธนาคารธนชาตของพรอมิส เนื่องจากการรวมกิจการภายใต้ชื่อ ทีทีบี (ttb)

 

 

เนื่องจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB โดยหลังจากนี้จะให้บริหารภายใต้ชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TMBThanachart Bank Public Company Limited ชื่อทางการค้าว่า “ทีเอ็มบีธนชาต” และใช้ “ttb” (ทีทีบี) เป็นเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้สมาชิกพรอมิสจะไม่สามารถชำระค่างวดสินเชื่อ เข้าบัญชีธนาคารธนชาตของ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) ได้ ตั้งแต่วันเวลาที่จะแจ้งดังต่อไปนี้

 

ช่องทางชำระค่างวด

เวลาที่ปิดให้บริการ

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 ก.ค.

15:00 น.

ชำระผ่านตู้ ATM

ชำระผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอป Thanachart Connect/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง Thanachart iNet

 

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถชำระค่างวดสินเชื่อ เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ของบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) ได้ตามปกติ