[สำคัญ] แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาในพื้นที่เสี่ยงสูง

01/10/2564

[สำคัญ] แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาในพื้นที่เสี่ยงสูง

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

 

"สินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์และผู้ค้ำประกัน

ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสาขาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของศบค. 

เนื่องจากมีการประกาศปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จากเดิมตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. เปลี่ยนเป็น 22.00 - 04.00 น. 

 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 64) ดังนั้น สาขาพรอมิสจึงสามารถกลับมาให้บริการตามปกติ

โดยเวลาทำการสาขา สามารถดูรายละเอียดได้จาก ค้นหาจุดบริการ 

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751

เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 19.00 น.

วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์9.00 - 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ