Submitted by root on Wed, 09/16/2020 - 15:45

พรอมิส มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยเงินสด ทั้งที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ เพย์@โพสต์ ทั่วประเทศ หรือท่านสามารถเลือกหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้ถึง 6 ธนาคาร โปรดศึกษารายละเอียดการชำระเงินแต่ละช่องทางด้านล่าง
*เงื่อนไขการชำระเงิน เช่น จำนวนครั้งในการชำระสูงสุดต่อวัน จำนวนเงินสูงสุดในการชำระ ค่าธรรมเนียมการชำระ ฯลฯ กรุณาตรวจสอบโดยตรงกับธนาคารและตัวแทนรับชำระ

1. ชำระด้วยเงินสด

ลูกค้าที่กู้ยืมเงินกับพรอมิสสามารถชำระด้วยเงินสดโดยการสแกนบาร์โค้ดในใบแจ้งหนี้หรือแอปพลิเคชัน หรือใช้ Pay in slip ตามช่องทางรับชำระเงินต่อไปนี้

*ลูกค้าสามารถรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านบริการ e-Statement ในเว็บไซต์สมาชิกหรือ PROMISE โมบายแอปพลิเคชัน

ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 บาท ต่างจังหวัด 35 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ 25 บาท ทั่วประเทศ
ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาต ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
(ธนาคารที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี กับธนาคารธนชาต)
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Service) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร
จุดบริการรับชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา (ชำระโดยใช้ใบแจ้งหนี้ ที่มี Barcode เท่านั้น)
  • 1.ชำระ 1 - 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท ทั่วประเทศ
  • 2.ชำระเกิน 30,000 - 40,000 ค่าธรรมเนียม 20 บาท ทั่วประเทศ
  • 3.ชำระเกิน 40,000 - 49,000 ค่าธรรมเนียม 25 บาท ทั่วประเทศ
หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราค่าบริการอ้างอิงจากยอดชำระในใบแจ้งหนี้
จุดบริการรับชำระเงิน ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์ ค่าธรรมเนียม 15 บาท /รายการ ทั่วประเทศ (ชำระโดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่มี Barcode เท่านั้น)

ในกรณีที่ดาวน์โหลด Pay in slip จากเว็บไซต์ของพรอมิส สามารถนำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ เท่านั้น

ขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ละเอียด ประกอบด้วย

• ชื่อ-นามสกุลลูกค้า

• Ref No.1 คือ เลขที่สมาชิก

• Ref No.2 คือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pay in slip Preview File Download File

2. ชำระผ่านตู้ ATM

ลูกค้าสามารถชำระผ่านตู้ ATM ได้ ตามธนาคารเหล่านี้ ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนชาตตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
เพียงแค่ท่านมีบัตร “ATM” ของธนาคารดังกล่าว ก็สามารถชำระผ่านตู้ ATM ได้เลย

3.หักบัญชีธนาคาร Direct Debit

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ช่วยให้ท่านสามารถชำระเงินทุกเดือนแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
โดยสามารถสมัครบริการผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

คลิก >>ค้นหาจุดบริการ

1. ไปที่สาขาหรือจุดบริการพรอมิสพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง
(กรุณาใช้บัญชีเดียวกับที่สมัครสินเชื่อพรอมิส หากต้องการเปลี่ยนบัญชีกรุณาติดต่อ Call Center 1751)

2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ที่สาขาพรอมิสให้สมบูรณ์และกรุณาเซ็นชื่อให้ตรงกันกับสมุดบัญชีที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น

3. ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มี 6 ธนาคาร ดังนี้

ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนชาตตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

4. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการหักบัญชีธนาคารประมาณ 2-3 สัปดาห์
หมายเหตุ กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

สามารถสมัครบริการหักบัญชี ผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารที่ให้บริการทั้งหมด 4 ธนาคาร ตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการสมัครด้านล่าง

ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ Download File
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย Download File
ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Download File
ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ Download File

1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส

2. เลือก “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ” หรือ “อื่นๆ”

3. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”

4. ใส่รหัสบริษัทตามธนาคารที่จะเลือกหักบัญชีอัตโนมัติ หรือ เลือกชื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุด้านล่าง

5. หากมีให้กรอกหมายเลขอ้างอิง 2 หมายเลข ให้กรอกหมายเลขอ้างอิง 1 เป็นหมายเลขสมาชิกพรอมิส และไม่ต้องกรอกหมายเลขอ้างอิง 2

6. ตรวจสอบการทำรายการ

7. กดยืนยันแล้วเสร็จสิ้นการทำรายการ
(กรุณาใช้บัญชีเดียวกันกับที่สมัครสินเชื่อพรอมิสและหากลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีกรุณาติดต่อ Call Center 1751)

หมายเหตุ: 1. ลูกค้าจะได้ SMS ยืนยันการสมัครหักบัญชีธนาคาร
2. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM ของธนาคารอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้โปรดติดต่อสอบถามธนาคารต้นทางอีกครั้ง
 

หมายเหตุ : การชำระผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ธนาคารจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกครั้ง
กรุณาศึกษาเงื่อนไขค่าธรรมเนียมก่อนการสมัครบริการ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด

ข้อควรระวัง : สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนการหักบัญชีธนาคาร โปรดทราบว่ากรณีที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินโดยวิธีการอื่น อย่างเช่น ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อาจจะมีการหักเงินผ่านบัญชีซ้ำซ้อนขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา อีกทั้งในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้เนื่องจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของท่านไม่เพียงพอ บริษัทอาจจะต้องยื่นเรื่องขอหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากของท่านกับทางธนาคารมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป จนกว่าจะสามารถยืนยันการชำระเงินของท่านได้

4. ชำระผ่าน Mobile Banking หรือ E-Wallet

ดาวน์โหลดคู่มือการชำระผ่าน Mobile Banking หรือ E-Wallet