กรุงเทพมหานคร บางนา บิ๊กซี บางนา

กรุงเทพมหานคร บางนา บิ๊กซี บางนา

13.6687819, 100.6357443

ชั้น 1 ติดประตูทางเข้า - ออก ฝั่งศูนย์อาหาร
10.00 - 20.00 ทุกวัน