ถาม-ตอบ

Submitted by root on Wed, 09/16/2020 - 12:16
ถาม-ตอบ

รายละเอียดสินเชื่อ

การอนุมัติ สินเชื่อใช้เวลาพิจารณากี่วันทำการ
หลังจากได้รับเอกสารการสมัครจากท่านครบถ้วนแล้ว จะทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ
หากต้องการทราบผลภายในวันที่สมัคร สามารถนำยื่นเอกสารสมัครที่สาขาสีลม (ตึกธนิยะพลาซ่า)ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อประมาณประมาณ 50 นาที หรือ ภายใน 1 วัน
**ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ หรือปัญหาระบบขัดข้อง
ตรวจสอบผลการสมัคร ได้ที่ช่องทางใดบ้าง
- กรณีผ่านการอนุมัติ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลทางโทรศัพท์มือถือ
- ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา ระบบจะส่ง SMS แจ้งลูกค้า
สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)
หากต้องการขอกู้เพิ่มในวงเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง
การขอกู้เพิ่ม (ลูกค้าเก่า) ภายในวงเงินสัญญา ลูกค้าสามารถเช็คจำนวนเงินที่สามารถกู้เพิ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารได้ที่เว็บไซต์สมาชิก หรือติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิสอีกครั้ง)
วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้เท่าไร
- สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ของรายได้ต่อเดือน และไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
- สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

* เงื่อนไขการพิจารณาวงเงินกู้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง
คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. บุคคลที่มีอายุ 20-64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่สัญชาติไทย)
2. บุคคลที่รายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป (สามารถแสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน
- พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
- พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่งานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
*** ตรวจสอบพื้นที่เขตให้บริการได้ที่ https://www.promise.co.th/branch.html หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส) ***
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***
เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) อายุไม่เกิน 60 วัน
(แนะนำ สลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุดแต่ถ้าหากลูกค้ามีสลิปเงินเดือน 1 เดือน ก็สามารถใช้ได้)
3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
*กรณีที่เป็นบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อธนาคารเพื่อขอหน้าบัญชีหรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก สอบถามโทร 1751
**กรณีที่ลูกค้าได้รับเงินเดือน 2 ครั้งต่อเดือน กรุณายื่นสลิปเงินเดือน 2 ครั้ง ที่ต่อเนื่องกัน เพื่อแสดงรายได้รวมทั้งเดือน
หากธนาคารไม่มีหน้าสมุดบัญชีทำอย่างไร
ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากให้ โดยในเอกสารนั้นจะต้องประกอบด้วย
1. ชื่อลูกค้า
2. เลขที่บัญชี
3. ชื่อธนาคาร
4. สาขาที่เปิดบัญชี
*เอกสารดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น
หากต้องการเปลี่ยนวงเงินสัญญา (ขอเพิ่มวงเงิน) ต้องทำอย่างไรบ้าง
กรณีเปลี่ยนวงเงินสัญญา (ขอเพิ่มวงเงินจากเดิม เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น) สามารถนำเอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง) ยื่นที่สาขาหรือจุดบริการ เพื่อปรับฐานข้อมูลรายได้
บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนสัญญา ตามช่องทางดังต่อไปนี้
・กรณีผ่านการอนุมัติ บริษัทจะโทรแจ้งทางโทรศัพท์
・กรณีไม่ผ่านการอนุมัตื บริษัทจะแจ้งทางข้อความ SMS

อัตราดอกเบี้ยและการคำนวณ

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร
สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสมีอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

การชำระเงินค่างวดและยอดคงเหลือ

ต้องการจะสอบถามข้อมูลประวัติการชำระเงินต้องทำอย่างไร
ลูกค้าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์สำหรับสมาชิก ซึ่งสามารถ
-เช็คเงินต้นคงค้าง
-ยอดเงินที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระ
-ยอดเงินที่ขอกู้เพิ่มและยอดคงเหลือที่กู้ได้
ชำระค่างวดอย่างไร หากไม่มีใบแจ้งหนี้ไป
หากใบแจ้งหนี้หาย หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือชำระผ่าน Mobile Banking
กรณีลูกค้าสะดวกชำระผ่าน Mobile Banking ในช่อง Ref No.1/2 ระบุ หมายเลขสมาชิก 7 หลัก
หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) แจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01055-47040-214 ตามด้วยเลขสมาชิก 7 หลัก
*เลขสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากบัตรสมาชิก
การบริการหักค่างวดอัตโนมัติผ่านธนาคาร สามารถสมัครใช้บริการได้อย่างไร?
ลูกค้าสามารถใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติโดยติดต่อที่สาขาพรอมิสทั่วประเทศ พร้อมหลักฐานในการขอสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
- บัญชีธนาคาร (ตัวจริง)
- แบบฟอร์มคำร้องการหักผ่านบัญชี (จัดเตรียมไว้ที่สาขาพรอมิสทั่วประเทศ)
ลูกค้าสามารถทำรายการสมัครหักผ่านบัญชีอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ, ธนคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต
** เมื่อลูกค้าได้ดาเนินการยื่นเรื่องหักผ่านบัญชีธนาคารแล้ว แนะนำลูกค้าชาระค่างวดผ่านช่องทางอื่นด้วยตนเองเข้ามาก่อน รอจนกว่าขั้นตอนการยื่นเรื่องหักผ่านบัญธนาคารสิ้นเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อความทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าทราบว่าสามารถเริ่มหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคารได้เมื่อใด
หากชำระเงินค่างวดมาเกินต้องทำอย่างไร
ขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าเงินส่วนต่างที่ชำระเกินเข้ามาจะถูกนำไปหักยอดเงินต้น ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ลดเร็วขึ้น และชำระหนี้หมดได้เร็วมากขึ้นกว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอคืนส่วนต่าง สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ก่อนอื่นขอความกรุณาติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนส่วนต่างในกรณีที่ชำระเกิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ Call Center จะแนะนำให้ท่านนำเอกสารด้านล่างไปยื่นที่หน้าสาขาพรอมิส
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ใบเสร็จชำระเงิน (ตัวจริง)
3. สมุดบัญชีธนาคาร หรือ เอกสารรับรองบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ธนาคารไม่ออกสมุดบัญชี
ช่องทางการชำระค่างวดมีอะไรบ้าง
ช่องทางในการชำระเงินค่างวดสำหรับลูกค้าพรอมิส มีดังนี้
1. เคาน์เตอร์รับชำระเงิน สาขาสีลม
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกสิกร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. ธนาคารกรุงเทพ
7. ธนาคารทหารไทยธนชาต
8. เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา (ชำระโดยใช้บัตรสมาชิกพรอมิส/ใบแจ้งหนี้ที่มี Barcode เท่านั้น)
9. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย และเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์
10. ห้างสรรพสินค้า LOTUS'S และ BigC
ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการโดยตรง ได้ที่
สาขาสีลม อาคารธนิยะพลาซ่า วันเวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 20.00 น.
หากต้องการชำระเงินผ่านธนาคารแต่ไม่ได้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไป ณ จุดชำระเงินต้องทำอย่างไร
ติดต่อที่ Call Center โทร 1751 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่ www.promise.co.th หรือท่านสามารถใช้บัตรสมาชิกที่มีแถบบาร์โค้ดชำระเงินได้
ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารยังไง?
1. เข้าไปที่แอพลิเคชั่นของธนาคารที่ต้องการ เลือกธุรกรรม แล้วไปที่จ่ายบิล
2. เลือกสินเชื่อ/เช่าซื้อ แล้วพิมพ์คำว่า "พรอมิส" ในช่องค้นหา
3. กรอกรหัสอ้างอิง 1 (REF1) ใส่เลขที่สมาชิก 13 หลักหลังบัตรสมาชิก
4. กรอกรหัสอ้างอิง 2 (REF2) ใส่เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่สมาชิก 13 หลักหลังบัตรสมาชิก
5. กรอกจำนวนยอดที่ต้องการชำระ แล้วกดต่อไป
6. เช็คข้อมูลการการชำระ
7. กดยืนยันเพื่อโอนเงิน
8. เก็บสลิปไว้เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

สถานที่สมัครสินเชื่อ

สามารถสมัครสินเชื่อได้ที่ไหนบ้าง
สามารถสมัครได้ที่สาขาและจุดบริการพรอมิส
ค้นหาจุดบริการ

ข้อมูลทั่วไป

เบอร์ติดต่อ call center และวัน-เวลาทำการ
ติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)
ลูกค้าที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สามารถติดต่อได้อย่างไร
ติดต่อ Call Center 1751
ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร
ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)