เกี่ยวกับเรา

Submitted by root on Tue, 09/22/2020 - 13:45
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

พรอมิสจะเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

พันธกิจ (Mission)

เคียงข้างทุกความฝัน เข้าใจทุกปัญหา และพร้อมสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
วันก่อตั้ง
วันที่ 19 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน
4,500 ล้านบาท (ข้อมูลเมื่อ: เมษายน 2563)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
4,500 ล้านบาท (ข้อมูลเมื่อ: เมษายน 2563)
สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
ชั้น 12, 15, 22 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-655-8574
เบอร์โทรสาร 02-655-8170
ผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ นายมาซะคาสุ มาเอฮาระ
กรรมการ
นายมาซะคาสุ มาเอฮาระ
นายเคนอิจิ โคะซะกะ
นายอะคิโยะชิ คุโมะสุ
ผู้ถือหุ้น
SMBC Consumer Finance Co., Ltd. ถือหุ้น 100%
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จำนวนพนักงาน
838 คน * (ข้อมูลเมื่อ: มีนาคม 2565)

สำนักงานใหญ่ญี่ปุ่น

ชื่อบริษัท
SMBC Consumer Finance Co., Ltd.
วันก่อตั้ง
วันที่ 20 มีนาคม 2505
ทุนจดทะเบียน
140,737 ล้านเยน
สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
2-2-31 โทโยสุ โคโตคุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รหัสไปรษณีย์ 135-0061
จำนวนพนักงาน
2,241 คน (ชาย 1,252 คน, หญิง 989 คน) * (ข้อมูลเมื่อ: มีนาคม 2563)