• Banner2
  • พิเศษ สำหรับลูกค้าพรอมิส บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)พิเศษ สำหรับลูกค้าพรอมิส บริการชำระค่างวดอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินเดือน (DDS)สินเชื่อพรอมิส แนะนำช่องทางในการชำระเงินค่างวดด้วยบริการหักค่างวดผ่านบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ (DDS) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง สมัครง่าย ไม่ยุ่งยากupdateคลิกดูรายละเอียด
  • เพิ่มช่องทางชำระค่างวดผ่านทางระบบ Mobile Banking เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559เพิ่มช่องทางชำระค่างวดผ่านทางระบบ Mobile Banking เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559สินเชื่อพรอมิส ร่วมกับธนาคารชั้นนำ เพิ่มช่องทางในการชำระเงินค่างวดให้ลูกค้าได้รับสะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยบริการ Mobile Banking ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไปคลิกดูรายละเอียด
  • ประกาศคำเตือนมิจฉาชีพประกาศคำเตือนมิจฉาชีพประกาศคำเตือน เนื่องจาก ปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้แอบอ้างชื่อ บริษัท พรอมิส ในการปล่อยกู้เงินและเรียกร้องเงินประกันการทำสัญญาเงินกู้ในนามบริษัทพรอมิส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1751คลิกดูรายละเอียด
  • สินเชื่อพรอมิสจับมือร่วมกับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 เพื่อขยายช่องทางสมัครสินเชื่อทางภาคใต้และภาคตะวันออกสินเชื่อพรอมิสจับมือร่วมกับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 เพื่อขยายช่องทางสมัครสินเชื่อทางภาคใต้และภาคตะวันออกสินเชื่อพรอมิส ได้จับมือร่วมกับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (เงินสดทันใจ) เพิ่มบริการสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิสได้ที่ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 เฉพาะสาขาทางภาคใต้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดโทร 1751คลิกดูรายละเอียด
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ปรับวงเงินรับชำระเพิ่มขึ้นจากเดิมรับชำระสูงสุด 30,000 บาท เป็นรับชำระสูงสุด 49,000 บาทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ปรับวงเงินรับชำระเพิ่มขึ้นจากเดิมรับชำระสูงสุด 30,000 บาท เป็นรับชำระสูงสุด 49,000 บาทสินเชื่อพรอมิส เพิ่มวงเงินการรับชำระจากเดิมรับชำระสูงสุด 30,000 บาท เป็นรับชำระสูงสุด 49,000 บาท ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นี้เป็นต้นไป เฉพาะเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา สอบถามรายละเอียดโทร 1751คลิกดูรายละเอียด
  • บริการพิเศษจากสินเชื่อพรอมิส…!!!!บริการพิเศษจากสินเชื่อพรอมิส…!!!!พิเศษ...สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมายื่นเอกสารการสมัคร ณ จุดบริการลูกค้า ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่พรอมิสเข้าไปรับเอกสารนอกสถานที่ได้ทันที สอบถามรายละเอียดโทร 1751คลิกดูรายละเอียด
  • ประกาศเตือนเกี่ยวกับเว็บไซด์ที่ลงชื่อบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาตประกาศเตือนเกี่ยวกับเว็บไซด์ที่ลงชื่อบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาตขณะนี้ เกิดกรณีเว็บไซด์ที่ลงชื่อบริษัทฯโดยมิได้รับอนุญาต มีการชักชวนและเรียกร้องค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง จึงขอเตือนให้ลูกค้าทุกท่านโปรดระมัดระวังภัยดังกล่าว สอบถามรายละเอียดโทร 1751คลิกดูรายละเอียด
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสินเชื่อพรอมิส ได้กำหนดนโยบายการจัดการควบคุมดูแลส่วนบุคคล และการนำไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นให้กับผู้ใช้บริการคลิกดูรายละเอียด