• Online Regist PC
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัลมากมาย กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ.)ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัลมากมาย กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ.)เนื่องด้วยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ...updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร – 10 กรกฎาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร – 10 กรกฎาคม 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (วันทำการสุดท้าย 9 กรกฎาคม 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี ลำปาง และสาขาเชียงราย – 1 กรกฎาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี ลำปาง และสาขาเชียงราย – 1 กรกฎาคม 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขาบิ๊กซี ลำปาง และสาขาเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 (วันทำการสุดท้าย 30 มิถุนายน 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปพรอมิสฯ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม เป็น 02-036-9700 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขา อัศวรรณ หนองคาย – 1 มิถุนายน 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขา อัศวรรณ หนองคาย – 1 มิถุนายน 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขาอัศวรรณ หนองคาย วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (วันทำการสุดท้าย 31 พฤษภาคม 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขา บิ๊กซี สกลนคร, บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่, เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม และ บิ๊กซี ชัยภูมิ – 1 พฤษภาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขา บิ๊กซี สกลนคร, บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่, เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม และ บิ๊กซี ชัยภูมิ – 1 พฤษภาคม 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขา บิ๊กซี สกลนคร, บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่, เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม และ บิ๊กซี ชัยภูมิ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 (วันทำการสุดท้าย 30 เมษายน 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิส สาขา หัวหิน และ โลตัสประชาชื่น – 1 เมษายน 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิส สาขา หัวหิน และ โลตัสประชาชื่น – 1 เมษายน 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขา หัวหิน และ โลตัสประชาชื่น วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 (วันทำการสุดท้าย 31 มีนาคม 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งยกเลิกการรับสมัครลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางสาขาศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปแจ้งยกเลิกการรับสมัครลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางสาขาศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการรับสมัครลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางสาขาศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปupdateคลิกดูรายละเอียด
  • เชิญพบกับสินเชื่อพรอมิส อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (ย้ายจุดให้บริการใหม่ขึ้นชั้น 1)เชิญพบกับสินเชื่อพรอมิส อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (ย้ายจุดให้บริการใหม่ขึ้นชั้น 1)สินเชื่อพรอมิส อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการใหม่ขึ้นชั้น 1 พร้อมให้บริการ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงอายุการทำงานของผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปแจ้งเปลี่ยนแปลงอายุการทำงานของผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปพรอมิสฯ เปลี่ยนแปลงอายุการทำงานปัจจุบันเป็นดังนี้ (1) พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป (2) พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปupdateคลิกดูรายละเอียด
Promise TVC