• Online Regist PC
  • สาระน่ารู้: เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงินสาระน่ารู้: เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ภาคประชาชน” ของชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan Club) บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอสาระน่ารู้: "เคล็ด(ไม่)ลับ เมื่อจำเป็นต้องกู้เงิน"updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการและย้ายจุดให้บริการพรอมิส – 31 ตุลาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการและย้ายจุดให้บริการพรอมิส – 31 ตุลาคม 2561สินเชื่อพรอมิส Big C บางปะกอก ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการใหม่เป็น Lotus บางปะกอก ชั้น 2 เยื้องร้าน Watson พร้อมให้บริการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และขอแจ้งปิดให้บริการ สาขา Robinson ศรีสมาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (วันทำการสุดท้าย 31 ตุลาคม 2561) สอบถามรายละเอียด โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งเรื่องค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาแจ้งเรื่องค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยลูกค้าเป็นผู้รับภาระ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท)updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี จันทบุรี, โลตัส กระบี่ และสหไทย พลาซ่า นครศรีธรรมราช – 1 ตุลาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี จันทบุรี, โลตัส กระบี่ และสหไทย พลาซ่า นครศรีธรรมราช – 1 ตุลาคม 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาบิ๊กซี จันทบุรี, โลตัส กระบี่ และสหไทย พลาซ่า นครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 (วันทำการสุดท้าย 30 กันยายน 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งจุดรับสมัครสินเชื่อบุคคล พรอมิส เพิ่มเติมแจ้งจุดรับสมัครสินเชื่อบุคคล พรอมิส เพิ่มเติมสินเชื่อบุคคล พรอมิส ขอแจ้งจุดรับสมัครสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น updateคลิกดูรายละเอียด
  • เชิญพบกับสินเชื่อพรอมิส บิ๊กซี ติวานนท์ (ย้ายจุดให้บริการใหม่ขึ้นชั้น 2)เชิญพบกับสินเชื่อพรอมิส บิ๊กซี ติวานนท์ (ย้ายจุดให้บริการใหม่ขึ้นชั้น 2)สินเชื่อพรอมิส บิ๊กซี ติวานนท์ ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการใหม่ขึ้นชั้น 2 พร้อมให้บริการ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร – 10 กรกฎาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร – 10 กรกฎาคม 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (วันทำการสุดท้าย 9 กรกฎาคม 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี ลำปาง และสาขาเชียงราย – 1 กรกฎาคม 2561แจ้งปิดจุดให้บริการพรอมิสสาขาบิ๊กซี ลำปาง และสาขาเชียงราย – 1 กรกฎาคม 2561สินเชื่อพรอมิส ขอแจ้งปิดให้บริการ สาขาบิ๊กซี ลำปาง และสาขาเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 (วันทำการสุดท้าย 30 มิถุนายน 2561) ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสาขาใกล้เคียง หรือ โทร. 1751updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปพรอมิสฯ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์พรอมิส สาขาสีลม เป็น 02-036-9700 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561updateคลิกดูรายละเอียด
  • แจ้งยกเลิกการรับสมัครลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางสาขาศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปแจ้งยกเลิกการรับสมัครลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางสาขาศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการรับสมัครลูกค้าใหม่ ผ่านช่องทางสาขาศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปupdateคลิกดูรายละเอียด
Promise TVC