MGM ชวนเพื่อนมาสมัครพรอมิส

12/10/2566
สินเชื่อน่ารู้

 

พร้อมใจแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ Member Get Member (เพื่อนแนะนำเพื่อน) เพียงแนะนำเพื่อนที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วน*มาสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส รับสูงสุด 700 บาท!

 

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส - เพื่อนแนะนำเพื่อน

 

พรอมิสจัดให้!! ถูกใจสายชวน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส เพื่อนได้กู้เงิน เราได้เงินด้วย ให้มีเงินสดพร้อมใช้ พร้อมรับมือได้ทุกเรื่อง และขั้นตอนการขอสินเชื่อ ก็ง่ายๆ เพียงแค่ นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงอายุไม่เกิน 60 วัน ยื่นเอกสารที่สาขาเพียงเท่านี้ ก็รอทราบผลอนุมัติจากพรอมิสภายใน 1 ชม. ได้เลย (อย่าลืมแจ้งเลขสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสของผู้แนะนำด้วยนะ)

 

1.ผู้แนะนำได้รับเงินสด 500 บาทโอนเข้าบัญชี เมื่อผู้ได้รับการแนะนำสมัครกู้เงินกับพรอมิสและรับวงเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญากับบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส
2.ผู้แนะนำรับเพิ่มอีก 200 บาท เมื่อผู้ได้รับการแนะนำรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป


เงื่อนไข:

1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ณ วันที่มีการแนะนำ และจะต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระกับบริษัท
2. ผู้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องไม่เป็นสมาชิกหรือไม่เคยกู้เงินของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสมาก่อน
3. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและยื่นคูปองเพื่อนแนะนำเพื่อน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น
4. เงินรางวัลสำหรับผู้แนะนำจะได้รับหลังจากที่ผู้ได้รับการแนะนำทำสัญญาและรับเงินกู้จากบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญากับบริษัท
5.บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
6. ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่แนะนำท่านแรกเท่านั้น
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลการอนุมัติและสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อของบุคคลที่ท่านแนะนำ
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด
9. บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสอาจติดต่อผู้แนะนำ หรือผู้ที่ได้รับการแนะนำเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล
สนใจสมัครสินเชื่อ

 

Tags: สินเชื่อส่วนบุคคล MGM

พร้อมรู้กับพรอมิส