ขั้นตอนการบริการ

Submitted by root on Thu, 09/27/2018 - 20:09
step 1

เพียงตอบคำถาม3ข้อ คุณก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้

คลิกตรวจสอบ
step 2

สมัครสินเชื่อด้วยตนเอง
ได้ที่จุดรับสมัครพรอมิส
- พรอมิส สาขาสีลม หากผลพิจารณาสินเชื่ออนุมัติสามารถรับเงินสดที่สาขาได้ทันที
- สาขาและจุดให้บริการพรอมิสทั่วประเทศ

step 3

ค้นหาสาขาที่ใกล้คุณได้
โปรดยื่นเอกสารที่สาขา โดยนำเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติไปยื่นที่สาขาที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ค้นหาสาขา
step 4

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งวงเงินที่ได้รับ
ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันที
(เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือ
จะเลือกรับเงินโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคารที่ท่าน
ได้ระบุไว้

step 5

หลังจากทำสัญญาแล้ว โปรดตรวจสอบช่องทางการชำระเงินดังนี้
สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระที่สาขาพรอมิส (สีลม, นครราชสีมา,
ขอนแก่น, อุบลราชธานี)
2. ชำระที่ร้านไปรษณีย์ไทยที่มีสัญลักษณ์
Pay@Post ทั่วประเทศ
3. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (กรุงเทพ,
กรุงไทย,กรุงศรีอยุธยา,กสิกรไทย,ทหารไทย
และธนชาต)
4. ชำระด้วยเช็คธนาคาร สามารถชำระได้ที่ธ
นาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (เฉพาะเช็คธนาคาร
ไทยพาณิชย์) เท่านั้น
5. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินเดือนอัต
โนมัติ (DDS)