สินเชื่อมีอะไรบ้าง เลือกยังไงให้เหมาะกับการใช้ชีวิต

20/10/2566
สินเชื่อน่ารู้

สินเชื่อ

 

มาลองทำความรู้จักว่าสินเชื่อมีอะไรบ้าง สินเชื่อมีกี่ประเภท แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการในชีวิตของเรา เพราะบางครั้งที่ได้ยินว่าสินเชื่อ ต่างจะต้องมีคำตามท้ายมาชวนให้งงทุกที เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน และอื่น ๆ อีกหลายรายการที่เหล่าสถาบันการเงินต่างมีให้บริการ ใครกำลังสงสัยว่าสินเชื่อมีอะไรบ้างในทุกวันนี้ ลองมาหาคำตอบไปพร้อมกันได้เลย

 

สินเชื่อคืออะไร 

สินเชื่อ คือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่มีให้บริการ โดยผู้ที่ขอกู้สินเชื่อจะสามารถนำเงินก้อนนั้นที่ได้รับการอนุมัติไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด 

 

สินเชื่อมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง

 

สินเชื่อมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง

 

สินเชื่อมีอะไรบ้าง สินเชื่อมีกี่ประเภท คำตอบ คือ มีทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ได้แก่ สินเชื่อที่แบ่งตามลักษณะผู้ขอ, สินเชื่อแบ่งตามระยะเวลา และสินเชื่อที่แบ่งตามหลักประกัน ทีนี้เดี๋ยวลองมาอ่านกันว่ารายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้างจากหัวข้อย่อยด้านล่าง

 

สินเชื่อแบ่งตามลักษณะผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อแบ่งตามลักษณะผู้ขอสินเชื่อ จะสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อนิติบุคคล และ สินเชื่อภาครัฐ โดยรายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้างลองอ่านดู

 • สินเชื่อส่วนบุคคล: เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อเพื่อการบริโภค
 • สินเชื่อนิติบุคคล: สินเชื่อเกี่ยวกับการลงทุน การค้า พาณิชย์ หรือเพื่อประกอบธุรกิจ
 • สินเชื่อภาครัฐ: ที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลของงบประมาณ อาจอยู่ในรูปแบบพันธบัตรเป็นหลัก (แต่ปัจจุบันภาครัฐส่วนมากหันไปกู้เงินกับธนาคารต่างประเทศแทนแล้ว)

 

สินเชื่อแบ่งตามระยะเวลา

 

สินเชื่อแบ่งตามระยะเวลา แบ่งออกได้อีก 3 ประเภทย่อยเช่นกัน คือ สินเชื่อระยะสั้น, สินเชื่อระยะกลาง และสินเชื่อระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สินเชื่อระยะสั้น: มีระยะเวลาในการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี เช่น บัตรเครดิตที่ใช้ผ่อนสินค้า 0% 6-12 เดือน ทั้งโทรศัพท์มือถือ, เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 • สินเชื่อระยะกลาง: มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์ หรือ สินเชื่อในการผ่อนสินค้าจำพวกโทรศัพท์มือถือที่มีราคาสูง
 • สินเชื่อระยะยาว: มีระยะเวลาในการชำระหนี้นานหลายปี และยังมีวงเงินที่ค่อนข้างสูงมาก เหมาะกับการขอสินเชื่อเพื่อทรัพย์สินใหญ่ เช่น สินเชื่อบ้าน 

 

สินเชื่อแบ่งตามหลักประกัน

สินเชื่อแบ่งตามหลักประกัน คือ สินเชื่อที่หากมีหลักในการค้ำประกัน ก็จะได้รับวงเงินที่มากกว่า โดยอิงจากหลักประกัน และมีระยะเวลาในการอนุมัติที่เร็วกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักค้ำประกัน 

 

เอกสารใช้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

 

เอกสารใช้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

 

 • เอกสารประจำตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร, สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (หากมี), กรณีนิติบุคคล อาจใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • เอกสารรายได้ 
  • ผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนจากนายจ้าง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ผู้มีอาชีพอิสระ ได้แก่ สำเนาสัญญาว่าจ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(หากมี), บัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์, หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่น
  • นิติบุคคล ได้แก่ สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลัง (ไม่ต่ำกว่า 3 ปี), สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

 

ประโยชน์ของสินเชื่อ

ประโยชน์ของสินเชื่อมีอะไรบ้าง คำตอบ คือ ช่วยให้คนที่ต้องการยื่นกู้มีโอกาสทางการเงินมากขึ้น เพราะหากได้รับการอนุมัติขอสินเชื่อ เราจะสามารถนำเงินจำนวนนั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อได้ทันที เช่น การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน การขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถ หรือการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินก็ดี 

 

สรุปบทความ

ได้รู้กันแล้วว่าสินเชื่อมีอะไรบ้าง สินเชื่อมีกี่ประเภท ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม อย่าลืมศึกษาเงื่อนไข และวงเงินการอนุมัติสินเชื่อนั้นให้ดี เพื่อที่เราจะได้รับวงเงินไปใช้งานตามความต้องการได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงพิจารณาเลือกสินเชื่อ สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอคำปรึกษาจาก Promise ได้ที่เบอร์ 1751 หรือหากตัดสินใจจะขอสินเชื่อส่วนบุคคล เราก็มีพร้อมให้บริการทั้งบนหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

 

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี

*กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัครที่ promise.co.th 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

Tags: สินเชื่อส่วนบุคคล เอกสารการสมัคร

พร้อมรู้กับพรอมิส