นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช

นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช

14.980751, 102.07641

ชั้น B ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน