อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี บิ๊กซี อุบลราชธานี

15.270815, 104.839872

ชั้น 1 หน้ามิสเตอร์โดนัท (Mister Donut)
10.00 - 20.00 ทุกวัน