ชลบุรี บ้านบึง บิ๊กซี บ้านบึง

13.304718, 101.118941

ตรงข้ามธนาคาร ทหารไทยธนชาต
10.00 - 20.00 ทุกวัน